Gala Finałowa podsumowująca IV edycję Konkursu Floriany 2020/2021 odbyła się w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach. Wśród laureatów konkursu, po raz drugi, znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach.

W dniu 11 września delegacje OSP w Biskupicach i Stowarzyszenia „Koło Kobiet” wspólnie z Wójtem Gminy Grodziec Mariuszem Woźniakiem wzięły udział w uroczystej gali podsumowującej kolejną edycję „Florianów” – Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i miesięcznik „Strażak”.

Floriany 2020/2021 rozdane – OSP Biskupice po raz drugi ze statuetką strażackiego Oskara! - zdjęcie 1

W tej edycji plebiscytu, OSP Biskupice otrzymało nominację w kategorii „Estetyka przestrzeni publicznej” za działania podjęte wspólnie ze Stowarzyszeniem „Koło Kobiet”. Zakres prac zgłoszonych do konkursu obejmował m.in. zaprojektowanie i wykonanie elewacji remizy z wielkopowierzchniowym muralem nawiązującym do barw narodowych i lokalnego wzornictwa Puszczy Pyzdrskiej, zagospodarowanie placu poprzez nasadzenie zieleni i wykonanie reprezentacyjnego miejsca z masztami. Poza jednostką z Gminy Grodziec, o statuetkę „Floriana” w tej kategorii ubiegały się również dwie inne jednostki OSP.

Floriany 2020/2021 rozdane – OSP Biskupice po raz drugi ze statuetką strażackiego Oskara! - zdjęcie 2

Ostatecznie, decyzją Kapituły pod przewodnictwem prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka, prestiżową nagrodę  w ramach kategorii „Estetyka przestrzeni publicznej” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach za działania podejmowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Koło Kobiet”. Prace te zostały wykonane w związku z konkursami dofinansowanymi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Środki na ich realizację pozyskała lokalna OSP i Stowarzyszenie „Koło Kobiet”.

- To ogromny sukces naszej jednostki i naszego środowiska. W 2019 roku również zdobyliśmy „Floriana” w kategorii „Infrastruktura” za stworzenie Centrum Małej Ojczyzny. Bardzo cieszy nas to, że również w tym roku spośród ponad 200 zgłoszonych w Konkursie inicjatyw, działania podejmowane w naszej małej ojczyźnie zostały ponownie dostrzeżone przez tak znamienite grono  – stwierdza dh Mateusz Dryjer, który jest twórcą muralu i filmu promującego podejmowane inicjatywy.

- Ta nagroda motywuje nas do tego, by dalej działać. Wszystkie te inicjatywy w naszej jednostce wspólnie z paniami podejmowaliśmy w ramach pracy społecznej. Tego rodzaju uznanie jest dla nas najlepszym wynagrodzeniem za nasz trud. Bardzo za nie dziękujemy – stwierdza prezes OSP w Biskupicach, dh Tomasz Sobczak.

Poza statuetką „Floriana”, jednostka otrzymała liczne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na delegacje powracające z gali czekali członkowie obydwu organizacji, którzy „Floriana” przywitali owacjami i poczęstunkiem przygotowanym przez Stowarzyszenie „Koło Kobiet”. Dzień 11 września zapisujemy na kartach lokalnej historii jako kolejne święto naszej małej ojczyzny.

Mural w Biskupicach - fot. M. Dryjer

fot. M. Dryjer