23 września w CKiS DK Oskard w Koninie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu o statuetkę Kariatydy. Celem konkursu zorganizowanego przez CKiS było uhonorowanie wyróżniających się animatorów oraz osoby tworzące i wspierające kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury w subregionie konińskim.

Wójt Gminy Grodziec z Kariatydą! - zdjęcie 1

Laureatem Konkursu w kategorii Samorząd Lokalny został Mariusz Woźniak Wójt Gminy Grodziec. Statuetkę Kariatydy otrzymał za wzorcową postawę samorządowca realizującą się w spełnianiu misji wobec kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Wójt Gminy Grodziec z Kariatydą! - zdjęcie 2

Wójt Gminy Grodziec z Kariatydą! - zdjęcie 3