1 października 2021 r. w trzech placówkach oświatowych na terenie gminy Grodziec tj. Szkole Podstawowej w Grodźcu, Szkole Podstawowej w Królikowie oraz Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach zrealizowano program profilaktyki uzależnień w formie warsztatu słowno-muzycznego pt.: „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu wirtuoza perkusji – Wiesława „Blachy” Błaszkiewicza.

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 1
Muzyk jest osobą, której leży na sercu walka o młode pokolenie, aby wyzwolić je z jarzma nałogów. Jest człowiekiem, który uczy szacunku do samego siebie, do rodziców, nauczycieli i kolegów. Podczas koncertu adresowanego dla młodzieży klas VI-VIII wszystkich placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy, artysta poruszył m.in. tematy: kształtowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, przemocy i agresji wśród młodzieży, cyberprzemocy, uzależnienia od smartfona i internetu. Zachęcał do mówienia „NIE” w sytuacji zagrożenia i umiejętnego rozwiązywania konfliktów. Poruszył również wątek pierwszych inicjacji z alkoholem i papierosami wśród młodych osób. Przedstawiony tego dnia program był aktywizujący oraz zmuszający do głębszych przemyśleń.

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 2
W warsztatach profilaktycznych zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu uczestniczyło łącznie 183 uczniów.

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 3

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 4

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 5

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 6

„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży - zdjęcie 7

 

Galeria fotografii.