Z ogromną przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach i Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec znalazły się w gronie 185 nagrodzonych instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów z całego kraju w ramach IV edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach otrzymało grant w wysokości 15 tysięcy złotych na zadanie pn. „Budujemy Szkolne Laboratorium Informatyki i Robotyki z Fundacją PKN Orlen!”, które realizowane będzie w Społecznej Szkole Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec grant w kwocie 10 tysięcy złotych otrzymała na realizację projektu „Pod wielkim dachem Nieba”. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie przestrzeni wokół biblioteki, by stworzyć atrakcyjne i bezpieczne miejsce do odwiedzania.

6 października br. na zaproszenie Fundacji ORLEN w uroczystej gali konkursowej zorganizowanej w audytorium Muzeum Śląskiego w Katowicach, przedstawiciele nagrodzonych instytucji i stowarzyszeń, otrzymali symboliczne „bony” potwierdzające przyznanie grantów. Gratulujemy!

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół” i grodziecka książnica z grantami Fundacji ORLEN - zdjęcie 1