herbNa kanwie pozyskanego kolejnego dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w dniu 8 listopada br. zakończono prace polegające na przebudowie drogi w m. Mokre. Dzięki temu w miejsce dotychczasowej drogi gruntowej powstała droga z nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o długości 800,90 m, szerokości 4,5 m i poboczem o szer. 1,0 m. Inwestycja ta jest ostatnim z etapów budowy blisko 3-kilometrowego odcinka drogi, który pozwolił na połączenie asfaltem miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Junno, Stara Huta, Stary Borowiec i Mokre. Tegoroczne prace drogowe to koszt ponad 580 tysięcy złotych, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 1,5 miliona złotych.

Połączyliśmy asfaltem sześć miejscowości - zdjęcie 1

Połączyliśmy asfaltem sześć miejscowości - zdjęcie 2

Połączyliśmy asfaltem sześć miejscowości - zdjęcie 3

Połączyliśmy asfaltem sześć miejscowości - zdjęcie 4

Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre