Wójt Gminy Grodziec zaprasza mieszkańców gminy Grodziec na spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 17 listopada 2021 r. o godz. 10.45 w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec, Plac ks. abp, Bronisława Dąbrowskiego 6A.
W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - plakat

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Grodziec został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”:
Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
tel. 63 248 55 00 wew.25, pokój nr 11.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl, www.wfosgw.poznan.pl