W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu gminy, w tym  wyodrębnionym w ramach funduszu sołeckiego i dotacji dla jednostek OSP, zrealizowano szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców gminy:

  • wykonano ogrodzenie parku w Biskupicach od strony drogi powiatowej (36 400,00 zł), częściowe ogrodzenie oficyny w Biskupicach od strony szkoły (11 193,00 zł) oraz – dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa – placu zabaw przy SSP w Biskupicach;
  • zamontowano nowe wiaty przystankowe w m. Łagiewniki, Mokre i Stara Ciświca (19 209,51 zł);
  • dokonano montażu dwóch nowych bram garażowych w budynku strażnicy OSP Królików (23 960,40 zł);
  • zakupiono fabrycznie nową kosiarkę samojezdną z pługiem do odśnieżania (24 289,00 zł), dwie nowoczesne pompy szlamowe do wody zanieczyszczonej dla OSP Królików i OSP Lądek (10 000,00 zł każda) oraz zestaw medyczny R1 dla OSP Grodziec (4 308,12 zł).

Małe, a cieszy! - Ogrodzenie parku od strony drogi powiatowej

Małe, a cieszy! - Ogrodzenie oficyny w Biskupiach

Małe, a cieszy! - wiata przystankowa

Małe, a cieszy! - Bramy garażowe

Małe, a cieszy! - kosiarka

Małe, a cieszy! - pompy