Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom Sołtysom
oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Grodziec
składam serdeczne podziękowania
i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Dziękuję za Wasz trud i wysiłek, a także widoczne efekty działania.

Życzę wytrwałości w realizacji pomysłów
oraz zadowolenia z pełnienia tej ważnej funkcji.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Dzień sołtysa - plakat