Pierwsze spotkanie dotyczące przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 - zdjęcie 1

 

16 marca 2022 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Grodziec, w ramach przygotowywanej przez Aglomeracją Konińską, w tym Gminę Grodziec, wspólnej „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Podczas spotkania zgromadzeni przedstawili swoje opinie o realizowanych usługach publicznych i potrzebach rozwojowych. Wyniki badania ankietowego będą wykorzystane przy diagnozowaniu, planowaniu i podejmowaniu przez samorządy Aglomeracji Konińskiej decyzji dotyczących kierunków rozwoju, pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych w skali całej Aglomeracji do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie planowania rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych.

Warsztaty przeprowadzili Mirosław Mękarski – Koordynator Zespołu Wykonawców Strategii WOKiSS (ZMP) i Krzysztof Rosenkiewicz.

 

Galeria fotografii.