Uprzejmie informujemy, że wniosek Gminy Grodziec w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU został pozytywnie rozpatrzony. Pozyskane środki w wysokości 153 930,00 zł  pozwolą na doposażenie Urzędu Gminy Grodziec w sprzęt teleinformatyczny (13 stacji roboczych, chmurę obliczeniową, nowy serwer, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie i licencje do e-usług publicznych) oraz zorganizowanie szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego, a ponadto będzie miała pozytywny wpływ na jakość obsługi interesanta.  

Cyfrowa Gmina - logo