Współpraca – popłaca. Podsumowanie inwestycji powiatowych realizowanych w 2021 roku - zdjęcie 1

 

W 2021 roku oprócz inwestycji stricte gminnych, na terenie gminy Grodziec bardzo intensywnie były prowadzone także trzy przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Koniński. Dzięki nim przebudowano kolejny, blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej 4320P w Starej Ciświcy oraz zakończono budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 9097P w m. Łagiewniki i pierwszy etap budowy chodnika na odcinku Lipice-Grodziec. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 miliony złotych.

Uroczystego podsumowania ubiegłorocznych inwestycji powiatowych na terenie naszej gminy dokonano 18 marca 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Lipicach, podczas spotkania przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych. Zgromadzeni po wspólnej wizji lokalnej w terenie i obejrzeniu efektów zrealizowanych zadań w Lipicach i Starej Ciświcy, na dłużej zatrzymali się w Łagiewnikach. Tam też, poprzez przecięcie wstęgi dokonano symbolicznego oddania inwestycji do użytkowania.

W uroczystości udział wzięli: Mariusz Woźniak – Wójt Gminy Grodziec, Zenon Olejniczak – Przewodniczący Rady Gminy Grodziec, radni gminy Grodziec i sołtysi sołectw, w których realizowano inwestycje oraz zaproszeni goście:  Stanisław Bielik – Starosta Koniński, Żanetta Matlewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego, Anna Juszczak-Kopaczewska – Radna Powiatu Konińskiego i Maciej Kwiryng  – Radny Powiatu Konińskiego.

Współpraca – popłaca. Podsumowanie inwestycji powiatowych realizowanych w 2021 roku - zdjęcie 2

Współpraca – popłaca. Podsumowanie inwestycji powiatowych realizowanych w 2021 roku - zdjęcie 3

Współpraca – popłaca. Podsumowanie inwestycji powiatowych realizowanych w 2021 roku - zdjęcie 4

 

Galeria fotografii.