Godziny pracy urzędu w dniu 15.04.2022 r. - plakat