Badanie opinii mieszkańców Aglomeracji Konińskiej - logo

Szanowni Państwo,

„Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” jest realizatorem zleconej przez Stowarzyszenie „Aglomeracja Konińska” Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej – 2030

Aglomeracja Konińska, to stowarzyszenie połączone wspólnym celem dynamicznego rozwoju obszaru funkcjonalnego, którym jest obszar miasta Konina i wszystkich gmin położonych w przestrzeni powiatu konińskiego. Stąd udział w stowarzyszeniu wszystkich samorządów, które realizują swoje zadania na rzecz mieszkańców na obszarze Aglomeracji Konińskiej.

Ważnym elementem Strategii jest dokonanie rzetelnej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów Aglomeracji Konińskiej. W tym przeprowadzenie badania ankietowego, które kierowane będąc do mieszkańców, zbierałoby ich głosy i opinie w sprawach istotnych już dziś dla warunków, jakości i poziomu życia, ale także spoglądało w przyszłość i oczekiwania mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju obszaru Aglomeracji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pozwalającej poznać Państwa opinie o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin leżących na obszarze Aglomeracji Konińskiej, która obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego (Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn).
Wyniki badania będą wykorzystane przy planowaniu i podejmowaniu przez samorządy decyzji dotyczących kierunków rozwoju oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Państwa gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Aglomeracji Konińskiej, która będzie m.in. służyć poprawie sytuacji mieszkańców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do rzeczywistego podniesienia jakości Państwa życia oraz wpłynie na decyzje młodych osób, zachęcając ich do związania życiowych planów z gminami i miastami położonymi w obszarze Aglomeracji Konińskiej.
Ankieta jest anonimowa. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta wymaga skupienia i wypełniana jest w czasie od 15 – 20 do 30 – 40  minut w zależności od indywidualnego tempa pracy z ankietą.

Zapisywanie ankiety w systemie następuje po jej całkowitym wypełnieniu wraz z metryczką.

Wcześniejsze jej zakończenie i zamknięcie nie pozwala na powrót do już zapisanych odpowiedzi.

 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety klikając w poniższy link:


https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7jtxvb