Na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2020 r. z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim 10 maja br. rozpoczęto realizację inwestycji polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu (tzw. „Tarnia”).

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 13 odgałęzieniami do granicy posesji na odcinku 252 mb oraz wybudowanie pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o długości 125 mb prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykonane 2 nitki wodociągu do nieruchomości jeszcze niezabudowanych.

Obecnie trwające roboty budowlane poprzedziło sporządzenie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości, dlatego też fizyczna realizacja przedsięwzięcia mogła nastąpić dopiero w tym roku.

Wartość całkowita wszystkich prac to blisko 420 tysięcy złotych, z czego 285 tysięcy złotych stanowi pozyskane przez Gminę Grodziec dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 – „Gospodarka wodno-ściekowa".

Planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec 2022 roku.

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 1

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 2

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 3

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 4

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 5

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 6

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 7