W tym roku obchodziliśmy 105. rocznicę urodzin Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. W niedzielę, 19 czerwca  społeczność naszej gminy wspominała postać pochodzącego z Grodźca kapłana. Uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczęła msza święta celebrowana przez proboszcza parafii ks. Karola Zająca w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu. Homilię poświęconą wybitnemu grodziecczaninowi wygłosił ks. kanonik senior dr Władysław Piechota.

    Po mszy udano się w procesji pod obelisk Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego, przy którym złożono kwiaty i zapalono znicze.

    W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, ochotniczych straży pożarnych z Lipic, Grodźca, Jaroszewic Grodzieckich oraz mieszkańcy gminy.

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 1

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 2

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 3

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 4

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 5

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 6

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 7

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 8

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 9

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 10

 

Galeria fotografii.