Plakat maly

    Od dnia 01.09.2016 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestniczek do udziału w projekcie „Własny biznes szansą dla kobiet” nr RPWP.06.03.01-30-0173/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
    Projekt ten obejmuje wsparciem kobiety zamieszkałe między innymi na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin. Wsparcie skierowane jest do kobiet, które chcą założyć swoją indywidualną działalność gospodarczą. Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,mieć min. 30 lat, oraz nie mogły w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu prowadzić działalności gospodarczej.
    W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu rozpoczynania działalności, specjalistyczne doradztwo zawodowe, spotkania networkingowe oraz doradztwo podczas pisania biznesplanu. 36 uczestniczek projektu otrzyma jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23820,00 zł oraz 6-cio miesięczne wsparcie pomostowe. Dla uczestniczek projektu, które otrzymają dotacje przewidziane jest również wsparcie doradcze podczas prowadzenia działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny.
    W związku z realizacją projektu na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin prosimy o udostępnienie informacji o prowadzonym przez naszą Spółkę naborze uczestniczek do projektu. W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny. Udział w projekcie stanowi dużą szansę rozwoju i poprawy sytuacji kobiet bezrobotnym i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin.
    Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.szansadlakobiet.pl/ lub pod numerem telefonu 883 662 887.