Zapraszamy do wzięcia udziału w pełni bezpłatnym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pn. "Podnieś swoje cyfrowe kompetencje- to takie proste!". W ramach projektu realizowane będą kursy z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office.

plakat maly

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • do wyboru ECDL BASE- kurs dla osób z podstawowymi kompetencjami komputerowymi lub EPP e-Obywatel (e-Citizen)- dla osób z minimalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera,
  • 60 godzin profesjonalnych zajęć dydaktycznych
  • laptop podczas zajęć do samodzielnej nauki
  • materiały dydaktyczne
  • poczęstunek

Po zakończonym kursie każdy z uczestników przystąpi do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzyma certyfikat ECDL powszechnie uznawany w Europie i na świecie, potwierdzający posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Na kursy zapraszamy wszystkie osoby w wieku 25-74 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. wielkopolskiego.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić i odesłać załączone dokumenty rekrutacyjne. Można je najpierw wysłać zeskanowane mailem.


Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie!