Jesień życia też potrafi być piękna. Przekonali się o tym seniorzy, biorący udział w zorganizowanym po raz drugi w Grodźcu Pikniku Seniorów.

010 2016.10 08 II Piknik Seniorow 1
    Tegoroczny piknik pn. „Dary jesieni” zgromadził w hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu blisko 300 seniorów z powiatu konińskiego. Impreza rozpoczęła się od uroczystego powitania gości przez prowadzących – Pelagię Serafińską i Antoniego Dąbka ze Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Następnie głos zabrali: wójt gminy Grodziec Anna Andrzejewska i przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, którzy podziękowali seniorom za ich aktywną działalność, podkreślając jednocześnie wartość takich spotkań. Korzystając z okazji, włodarze gminy złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha, zapraszając do wspólnej zabawy.  

006 2016.10 08 II Piknik Seniorow 2
    Piknik był także okazją do wyróżnienia osób, które poprzez swoją pracę i zaangażowanie na rzecz osób starszych, szczególnie zapisali się w ich pamięci. W podziękowaniu za trud włożony w  integrację środowiska seniorów pamiątkowe róże otrzymały: Halina Rogowska – przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, Teresa Mazurek – sekretarz Rady Seniorów Powiatu Konińskiego,  Anna Andrzejewska – wójt gminy Grodziec, Wiesława Szeflińska – z-ca wójta gminy Grodziec, Katarzyna Gromala – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec oraz Pelagia Serafińska – prezes Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki”.

019 2016.10 08 II Piknik Seniorow 3
    Dla seniorów przygotowano smaczny poczęstunek, atrakcyjny przejazd bonanzą po gminie i zwiedzanie Ośrodka Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec. Specjalnie dla gości wystąpił grodziecki Chór Męski pod kierunkiem Krzysztofa Kaniewskiego. Spotkanie seniorów zakończyła wspólna biesiada, która trwała do późnych godzin wieczornych.

012 2016.10 08 II Piknik Seniorow 4
    Organizatorami Pikniku byli: Rada Seniorów Powiatu Konińskiego  i Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” przy współpracy z Zespołem Szkół w Grodźcu, Biblioteką Publiczną Gminy Grodziec i Nadleśnictwem Grodziec. Uroczysty patronat nad imprezą sprawowali: Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska. 

018 2016.10 08 II Piknik Seniorow 5

Galeria fotografii