Z okazji 160. rocznicy wybuchu postania styczniowego przedstawiciele samorządu lokalnego złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy zbiorowej mogile znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Grodźcu z dumą wspominając tych, którzy w imię Niepodległości bohatersko stanęli do walki zbrojnej z rosyjskim zaborcą.

    W zbiorowej mogile pochowano 14 powstańców z oddziału płk. Edmunda Calliera, którzy polegli 30 maja 1863 roku pod Borowcem.

    Wśród pochowanych w tym miejscu osób zidentyfikowano następujące:

Depczyński Kazimierz;
Graliński Ludwik;
Hyżoniewicz Marcin;
Łukomski Stanisław;
Sznajder.

    Pozostali nie zostali identyfikowani.

    Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. jako jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. W walce zbrojnej trwającej ze zmiennym natężeniem przez prawie półtora roku wzięło udział blisko 200 000 osób z różnych stanów i grup społecznych.

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego - zdjęcie 1

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego - zdjęcie 2