USUWANIE FOLI ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - zdjęcie

 

 

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Grodziec dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Grodziec zaprasza rolników do składania wniosków
w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej ilości  n/w odpadów :

  • folii  rolniczej,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu big bag.

Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Grodziec w pok. nr 10, lub na stronie. POBIERZ TUTAJ.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Grodziec pok. nr 10 od 1 lutego 2023 r.
do 14 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak