22 czerwca 2023 roku odbyła się uroczysta LVI sesja Rady Gminy Grodziec w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec. Podczas sesji Wójt Gminy Mariusz Woźniak otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok, co potwierdza prawidłowość działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podjętych w minionym roku. Rada jednogłośnie podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, wraz ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2022 rok. Decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzieleniu absolutorium poprzedziła pozytywna opinia. Absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec zostało udzielone w wyniku głosowania przez radnych. Następnie Wójt otrzymał gratulacje i podziękowania od wszystkich uczestników sesji za owocną pracę oraz życzenia dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Grodziec i jej mieszkańców. W swoim wystąpieniu Wójt podziękował za udzielenie absolutorium oraz za dobrą współpracę, która przynosi wymierne efekty i korzyści dla mieszkańców gminy Grodziec.

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 1

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 2

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 3

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 4

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 5

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 6

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 7

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 8

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 9

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 10