18 października br. w  Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców - potencjalnych beneficjentów PROW.

Grodziec szkolenie 18.10 1 maly

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy oraz osoby pragnące założyć działalność gospodarczą zainteresowane pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". Podczas spotkania omówione zostały założenia Programu, zasady przyznawania pomocy, biznesplan oraz załączniki niezbędne przy składaniu wniosku. Spotkanie przeprowadzili pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”: Pani Iwona Bańdosz oraz Pani Anna Lendzioszek.

Grodziec szkolenie 18.10 2 maly

Galeria fotografii.