W dniu 19 czerwca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, wójt gminy Grodziec Mariusz Woźniak, otrzymał symboliczne czeki z rąk wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, zapowiadając tym samym kolejne inwestycje na terenie gminy.

    Pierwsze zadanie, na które gmina otrzymała wsparcie finansowe w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dotyczy przebudowy drogi nr G040P w miejscowości Nowe Grądy. Środki w kwocie 1 358 951,00 zł mają wspomóc budowę 1,2 kilometrowego odcinka drogi, stanowiącego bezpośrednie i oczekiwane połączenie z drogą powiatową.

    Drugie zadanie, realizowane we współpracy z LGD „Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie” w ramach poddziałania 19.2 "LEADER", skupia się na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zaguźnica i Królików Czwarty. Pozyskane na tę okoliczność środki w kwocie 63 528,00 zł posłużą do budowy placu zabaw w Zaguźnicy oraz doposażeniu w nowe elementy małej infrastruktury terenu rekreacyjnego w Królikowie Czwartym.

Grodziec znów w gronie najlepszych! - zdjęcie 1

    Oprócz tego, 28 czerwca br. w Rychwale, Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – przyznał Gminie Grodziec dotację w wysokości 99 000,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie sadzonek i nasadzeniu drzew i krzewów, w tym miododajnych, wzdłuż dróg gminnych, przy których gmina realizuje prace drogowe, a przez to jest zmuszona do ich usunięcia. Jak podkreśla wójt – pozyskane środki pozwolą przywrócić do życia tereny zielone i jednocześnie stworzyć nowe możliwości dla życia i rozmnażania życiodajnych pszczół. Toteż sposób na uniknięcie kar finansowych nakładanych na gminy, które nasadzeń zastępczych nie wykonują. Konkludując: SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY!

Grodziec znów w gronie najlepszych! - zdjęcie 2