„Zielono nam – nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec” - zdjęcie 1

 

   To już druga „zielona inicjatywa” realizowana przez Gminę Grodziec w 2023 r. Tym razem inspektorzy Urzędu Gminy Grodziec zawitali do Szkoły Podstawowej w Królikowie, gdzie w obecności dyrektor szkoły Pani Agnieszki Duszyńskiej, przeprowadzono warsztaty ekologiczne obejmujące część teoretyczną z zakresu rodzimych gatunków drzew oraz praktyczną, w której uczniowie posadzili sadzonki Lipy drobnolistnej.

   Efektem wspólnej pracy było wzbogacenie przestrzeni publicznej o nową zieleń, pełniącą funkcje ozdobne.

 

„Zielono nam – nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec” - zdjęcie 2

„Zielono nam – nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec” - zdjęcie 3

„Zielono nam – nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec” - zdjęcie 4