Po nowym ciągniku z wozem asenizacyjnym, samochodzie dostawczym, koparko-ładowarce, równiarce i rębaku, postanowiono o zakupie kolejnych maszyn i urządzeń, pozwalających na efektywniejszą pracę samorządu. Tym razem zdecydowano o zakupie od lat wyczekiwanej przez pracowników urzędu gminy i mieszkańców kosiarki bijakowej (wysięgnikowej) do wykaszania poboczy.

kosiarka bijakowa

Dzięki niej będzie można szybciej i skuteczniej reagować na zgłoszenia dotyczące koszenia nieużytków oraz poboczy dróg, co ma olbrzymi wpływ nie tylko na ogólną estetykę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg gminnych.

kosiarka bijakowa1

kosiarka bijakowa2

kosiarka bijakowa3