Konsultacje społeczne dot. projektu nowej linii kolejowej Turek-Konin - plakat