Dzięki oszczędnościom poczynionym wskutek czasowego wyłączania oświetlenia ulicznego oraz nawiązaniu ściślejszej współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Gmina Grodziec przystąpiła do realizacji pierwszego, długo wyczekiwanego etapu inwestycji polegającej na renowacji słupów oświetleniowych i wymianie przestarzałych, nieekologicznych i zużywających dużo energii opraw rtęciowych. Realizacja ww. zadania znacząco poprawi stan obecnej infrastruktury oświetleniowej w naszej gminie oraz zredukuje koszty jej utrzymania.

4
    Efekty prac widać już na ulicach: Łąkowej, Kwiatowej, Wrzosowej, Świerkowej i Szkolnej w Grodźcu. Niebawem zostaną wymienione również lampy na pozostałych ulicach „Działek”. W ramach zaoszczędzonych środków z tytułu czasowego wyłączania światła, do wymiany oświetlenia będzie dochodzić sukcesywnie także w pozostałych częściach gminy.