Dobry człowiek, wybitny kapłan, mąż stanu, wychowawca

 

131 Arcybiskup 2017 06 11 maly

    W tym roku przypada stulecie urodzin ks. abpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski. Mija też 20 lat od jego śmierci. Te okrągłe rocznice stały się przyczyną parafialno-gminnych uroczystości upamiętniających postać tego wybitnego kapłana, które odbyły się 11 czerwca w Grodźcu – jego rodzinnej parafii. Ich inicjatorem i pomysłodawcą był ks. kan. Władysław Piechota, proboszcz parafii. Obchody współorganizowali wójt gminy Grodziec Anna Andrzejewska i ks. Władysław Piechota. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP oraz mieszkańcy gminy i parafii.

041 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Uroczystą mszę świętą w kościele pw. św. Wojciecha sprawował ordynariusz włocławskiej ks. biskup Wiesław Mering. Homilię wygłosił sekretarz generalny Episkopatu Polski biskup Artur Miziński, który podkreślił zasługi arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, wskazując przy tym jego wyjątkową skromność i szlachetność.

039 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Po mszy poświecono tablicę upamiętniającą Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ufundowaną przez parafian, a ustawioną tuż obok pomnika Jana Pawła II. Z tymi wybitnymi polskimi kapłanami był związany w służbie Kościołowi Bronisław Dąbrowski. Następnie złożono kwiaty pod obeliskiem ks. abpa B. Dąbrowskiego, znajdującym się na placu jego imienia.

061 Arcybiskup 2017 06 11 maly

Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie miejscowej orkiestry przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół w Grodźcu. Na skrzypcach zagrała Julita Murawicz. Wiele wzruszeń dostarczyły wspomnienia osób związanych z ks. Arcybiskupem, którzy zgodnie podkreślali, że był po prostu dobrym człowiekiem. Wójt Gminy Anna Andrzejewska przypomniała, że obchody ku czci ks. arcybiskupa mają swoją tradycję już od 1998 r., kiedy to po raz pierwszy zorganizowano uroczystości upamiętniające wielkiego grodziecczanina.

068 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Goście mogli także obejrzeć pamiątki po ks. abp. B. Dąbrowskim.

116 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Uroczystości trwały długo, ale – jak powiedział ks. kan. Władysław Piechota – cóż znaczy kilka godzin wobec stulecia urodzin Bronisława Dąbrowskiego.
    Koordynatorem parafialno-gminnych uroczystości była Pani Anna Dobropolska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu.

130 Arcybiskup 2017 06 11

Witacz upamiętniający 100-lecie urodzin i 20. rocznicę
śmierci Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego postawiono

przy istniejącym obelisku.

Galeria fotografii.