W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisała dwie umowy dotyczące realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 1 687 483, 00 zł.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec, ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami - etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza.
  2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu.

 

1

 

2

 

3