W sobotę, 8 lipca 2017 roku odbyła się w Królikowie uroczystość z okazji 100-lecia istnienia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji strażaków odprawiona przez proboszcza tamtejszej parafii – ks. Grzegorza Groszkowskiego oraz wieloletniego wspomożyciela jednostki z Królikowa – ks. Mirosława Skowrońskiego. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy zebrani udali się na plac przy OSP w Królikowie, na którym miała miejsce dalsza część uroczystości.

001 100 Lecie OSP Krolikow
     Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu hymnu państwowego, wzniesieniu flagi na maszt i złożeniu meldunku przez Naczelnika tamtejszej jednostki – druha Jana Kaczmarka, powitania wszystkich zebranych dokonał jej Prezes – dh Gabriel Rybicki. W swoim przemówieniu przypomniał m.in. o historii jednostki i dokonaniach strażaków z Królikowa oraz podkreślił wartość idei służby strażackiej. Następnie głos zabrali koledzy strażacy z jednostek sąsiednich oraz zaproszeni goście. Na ręce Prezesa OSP w Królikowie złożono szereg życzeń i upominków, w tym największy – figurę z wizerunkiem św. Floriana – patrona strażaków, ufundowany przez Wójta Gminy Grodziec Annę Andrzejewską.
     Niespodzianki przygotowali też inni. Dla strażaków i zebranej publiczności wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. Niezapomniany koncert dała też Orkiestra Dęta Parafii Królików z kapelmistrzem Piotrem Bartosikiem na czele. Orkiestrze wtórował wyśmienity jak zawsze solista Sebastian Michalak.

018 100 Lecie OSP Krolikow
     Uroczyste obchody 100-lecia powstania straży w Królikowie były okazją do odkrycia na nowo historii jednostki i przypomnienia jej największych zasług. Wszyscy chcący na trwale wpisać się w jej historię mogli złożyć pamiątkowy wpis w Kronice OSP Królików. W ten sposób też oddano hołd wszystkich poległym druhom, którzy zawsze wierni strażackiemu hasłu Bogu na chwałę, ludziom na ratunek wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy.
     Obchody jubileuszu zakończyła wspólna zabawa taneczna. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i oczywiście grochówki.
     Uroczystość prowadzili: druh Robert Rybicki i druhna Paulina Sobańska z OSP w Królikowie. W uroczystości uczestniczyły delegacje z jednostek OSP z terenu gminy Grodziec i gmin ościennych oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, Zarządu Gminnego OSP oraz Komendy Miejskiej PSP w Koninie. Swoją obecnością zaszczycili także mieszkańcy Królikowa oraz prywatni sponsorzy.

 

Galeria fotografii.