Wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy złożyć do właściwego koła łowieckiego.

Wykaz kół łowieckich na terenie Gminy Grodziec:

 1. Koło Łowieckie Nr 22 „Żubr” w Rychwale
  ul. Sportowa 3, 62-570 Rychwał
 2. Koło Łowieckie Nr 15 „PONOWA”
  ul. Gostyńska 75, 60-103 Poznań
 3. Koło Łowieckie Nr 25 „Ryś”
  Królików 118, 62-580 Grodziec
 4. Koło Łowieckie Nr 32 „LEŚNIK”
  ul. Leśna 11A, 62-580 Grodziec
 5. Koło Łowieckie Nr 30 „DZIK”
  ul. Górnośląska 69/81, 62-800 Kalisz