WOSP2018

Na 26 FINAŁ WOŚP został powołany sztab w Grodźcu, działający przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Jego pracą oraz 30 wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu i Szkoły Podstawowej w Królikowie kierował szef sztabu p. Iwona Borowska.


Na rzecz 26 finału dla WOŚP w Grodźcu zagrali:

  • DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRODŹCU - śpiewając i tańcząc
  • UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - śpiewając i tańcząc
  • UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODŹCU- śpiewając , grając , inscenizując
  • GRODZIECKI CHÓR MĘSKI - kolędując
  • STRAŻACY - RATOWNICY OSP GRODZIEC -prowadząc warsztaty udzielania pierwszej pomocy
  • 14 DRUŻYNA HARCERSKA ,,OPOKA ” - animując zabawy dla dzieci
  • ARTYSTKI , MAL ARKI - eksponując wystawę obrazów oraz prowadząc warsztaty plastyczne
  • UCZNIOWIE , NAUCZYCIELE , PRACOWNICY , RODZICE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODŹCU przygotowując kawiarenkę finałową oraz dyskotekę
  • LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY , HANDLOWCY , ORGANIZACJE SPOŁECZNE , SAMORZĄDOWCY ORAZ WŁADZE GMINY I JEJ PRACOWNICY - ofiarowując dary na loterię , giełdę i licytację. Tego dnia można było wylicytować „Dzień Pracy Wójta” oraz „Fotel Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec”


30 wolontariuszy zebrało od mieszkańców gminy w zbiórce publicznej kwotę 5853, 25 zł. Z imprezy finałowej udało się uzyskać kwotę 5657, 75 zł .

NA RZECZ 26 FINAŁU WOŚP ZEBRANO W SUMIE 11 511,00 ZŁ .
WIELKIE DZIĘKI DLA WSZYSTKICH !

Galeria fotografii.