Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 02.10.2020 r.


wykrzyknikPoziom-II Pobierz

Ostrzeżenie obowiązuje: od godz.8:00 dnia 02.10.2020 r. do godz.24:00 dnia 02.10.2020r.

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.