Przebudowa drogi w miejscowości Biskupice

 

    Biskupickie „piekiełko” – jak zwykło się mówić o tym miejscu –  nabrało w końcu blasku. To wszystko za sprawą nowo wybudowanej drogi w tym miejscu.  W dniu 206 2016.06 Droga Biskupice czerwca 2016 roku miał miejsce odbiór tej długo wyczekiwanej przez wszystkich inwestycji. W tej uroczystej chwili uczestniczyli mieszkańcy Biskupic oraz przedstawiciele samorządu.
    Przebudowa odcinka obejmowała: wyrównanie istniejącego profilu drogi, wykonanie podbudowy z betonu cementowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm i szerokości 4,5 m oraz przebudowę istniejących zjazdów.

Ponadto w zakres prac weszły: rozbiórka 03 2016.06 Droga Biskupiceistniejących zjazdów, cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej, roboty pomiarowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni kamiennej, profilowanie koryta, wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, remont/ przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, urządzenie terenów zielonych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 182 632,86 zł brutto. Część tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).  
    Inwestycja w Biskupicach jest odpowiedzią władz samorządowych na potrzeby mieszkańców wsi, którzy od lat zgłaszali potrzebę05 2016.06 Droga Biskupice przebudowy drogi. Dzięki uznaniu jej przez samorząd gminny za jeden z priorytetów w tej kadencji, udało się w szybkim czasie poprawić nie tylko bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale także estetykę ulicy oraz otoczenia.
    Nie można w tym względzie zapomnieć także o staraniach Pana Błażeja Marczaka, który od wielu lat zabiegał o tę inwestycję na forum Rady Gminy.

 

 

Galeria zdjęć.