23 listopada 2018 roku w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji, w trakcie której nowo wybrani radni ślubowali godne, rzetelne i uczciwe sprawowanie obowiązku wynikającego z funkcji radnego dla dobra gminy Grodziec oraz jej mieszkańców.

002 2018.11.23 I sesja male
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania z dwojga kandydatów najwięcej głosów otrzymał radny Zenon Olejniczak, który objął funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec.


Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Grodziec wybrano radnych: Zbigniewa Latańskiego i Kazimierza Kaźmierskiego.


Zgodnie z istniejącym obowiązkiem ustawowym obrady sesji Rady Gminy Grodziec były transmitowane i utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie archiwalne znajduje się w BIP Grodziec, zakładka Prawo lokalne → Sesje Rady Gminy Grodziec.

 

Galeria fotografii