Plakat maly

    Od dnia 01.09.2016 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestniczek do udziału w projekcie „Własny biznes szansą dla kobiet” nr RPWP.06.03.01-30-0173/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
    Projekt ten obejmuje wsparciem kobiety zamieszkałe między innymi na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin. Wsparcie skierowane jest do kobiet, które chcą założyć swoją indywidualną działalność gospodarczą. Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,mieć min. 30 lat, oraz nie mogły w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu prowadzić działalności gospodarczej.
    W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu rozpoczynania działalności, specjalistyczne doradztwo zawodowe, spotkania networkingowe oraz doradztwo podczas pisania biznesplanu. 36 uczestniczek projektu otrzyma jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23820,00 zł oraz 6-cio miesięczne wsparcie pomostowe. Dla uczestniczek projektu, które otrzymają dotacje przewidziane jest również wsparcie doradcze podczas prowadzenia działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny.
    W związku z realizacją projektu na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin prosimy o udostępnienie informacji o prowadzonym przez naszą Spółkę naborze uczestniczek do projektu. W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny. Udział w projekcie stanowi dużą szansę rozwoju i poprawy sytuacji kobiet bezrobotnym i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin.
    Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.szansadlakobiet.pl/ lub pod numerem telefonu 883 662 887.

 

 

W niedzielę, 18 września 2016 r.  miłośnicy jazdy rowerowej z gminy Grodziec, Stare Miasto, Golina, Rychwał, Tuliszków i Rzgów uczestniczyli w VII Rowerowym Zawrocie Głowy ze Stowarzyszeniem „ Solidarni w Partnerstwie”. Osiemnastu rowerzystów  z naszej gminy, pomimo wietrznej pogody, pokonało trasę ok. 50 km.  Zorganizowane grupy jadących  z poszczególnych gmin spotkały się na placu przy kościele parafialnym w Starym Mieście. Tam na uczestników czekał poczęstunek, prezentacje kulinarne podczas jarmarku produktu lokalnego oraz występy lokalnych artystów.

13 2016.09.18 Rajd rowerowy maly

Galeria fotografii.

 

 

    11 września odbyły się w Lipicach Dożynki Sołecko-Parafialne. Organizatorami Święta Plonów byli mieszkańcy sołectwa Junno (Lipice, Junno, Mokre, Huta) oraz proboszcz Parafii Grodziec ks. kan. Władysław Piechota. Starostami dożynek zostali: Halina Piaseczna i Zdzisław Mikołajczyk. Uroczystość poprowadzili: Krzysztof Nowicki oraz Iwona Popieluch.

10 2016.09.11 Dozynki Lipice maly

    Staropolskim zwyczajem dożynki rozpoczęto od uroczystego przemarszu na plac przy OSP Lipice, na którym starostowie przekazali dożynkowe chleby ks. proboszczowi, a następnie poczęstowali nim wszystkich przybyłych. Po uroczystej mszy świętej, głos zabrali zaproszeni goście. Były życzenia i podziękowania dla rolników za trud włożony  w pracę na roli i edukację rolniczą młodego pokolenia. Część oficjalną zakończył występ naszych lokalnych artystów. Dla uczestników imprezy wystąpili: dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach, seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniorów Ale Babki Grodzieszczanki, Chór męski z Grodźca pod kierunkiem Krzysztofa Kaniewskiego oraz Orkiestra Dęta Parafii Królików pod batutą Piotra Bartosika.

    Dożynkom wtórowały imprezy towarzyszące: loteria fantowa, „Wesołe miasteczko i inne. Organizatorzy zadbali o gości również pod względem kulinarnym –  jak na dożynki przystało!

Galeria fotografii.