Dnia 19 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie zostały podpisane umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Annę Andrzejewską Wójta Gminy Grodziec.

04 2016.08 drogi lokalne small

W Gminie Grodziec będą realizowane dwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec – Tartak – Królików na odcinku 3,544 km oraz Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno na odcinku 1,038 km.
Decyzją Rady Gminy Grodziec inwestycje tę będą wykonywane w 2017 roku.

Trzecią inwestycją na terenie Gminy Grodziec będzie inwestycja Powiatu Konińskiego, który w latach 2016 – 2017 zmodernizuje drogę powiatową nr 4320P na odcinku Nowa Ciświca – Lipice.

Środki finansowe (przyznane na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy) pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Łączny koszt realizacji inwestycji Gminy Grodziec to ok 2 544 000,00 zł.  Refundacja wyniesie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Ze środków unijnych na budowę lub modernizację dróg lokalnych skorzystają również gminy z Powiatu Konińskiego: Golina, Rychwał, Rzgów i Wierzbinek.

 

Galeria zdjęć.

 

    Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza mieszkańców Państwa gminy/powiatu na niecodzienne widowisko plenerowe „Chrzest Polski 966”, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2016 r. o godzinie 15.00, podczas dożynek powiatowo – gminnych w Nochowie w gminie Śrem. Widowisku będą towarzyszyły warsztaty edukacyjne nawiązujące do pracy rzemiosła średniowiecznego. Wydarzenie jest realizowane w ramach zadania publicznego „Chrzest 966. Budując przyszłość nie zapominajmy o przeszłości”. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

plakat CHRZEST966 maly