W dniu 20 maja 2022 roku w Restauracji „MADERA” w Królikowie 7 par z terenu gminy Grodziec świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

    Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody to wyjątkowa uroczystość  w której uczestniczyliśmy z wielkim wzruszeniem. Jubileusz 50-lecia ślubu obchodzi się razem, jako mąż i żona, który wymaga wspólnego podążania przez większość swojego ziemskiego życia i przetrwania wszystkich życiowych trudności, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

    W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w asyście Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Brzęckiej dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uroczystego aktu dekoracji Jubilatów Medalami nadanymi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

    Dodatkowo na ręce Jubilatów złożono listy gratulacyjne oraz kwiaty. Następnie uczczono Złote Gody lampką szampana oraz tortem. Nie zabrakło również wspólnie odśpiewanego „Sto lat”. Na zakończenie części oficjalnej uwieczniono uroczystość wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.                       

Złote Gody obchodzili Państwo:

  1. Państwo Janina i Zdzisław Andrzejakowie z Królikowa Czwartego
  2. Państwo Stanisława i Józef Bachorowiczowie z Starej Ciświcy
  3. Państwo Zofia i Zdzisław Guźniczakowie z Królikowa
  4. Państwo Krystyna i Józef Marczakowie z Biskupic
  5. Państwo Bożena i Ryszard Mądrzeccy z Junna
  6. Państwo Grażyna i Henryk Raszczyńscy z Junna
  7. Państwo Zdzisława i Stanisław Wolbachowie z Zaguźnicy.

 

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL! - zdjęcie 1

 

Drodzy Jubilaci, z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, złotych godów, składamy serdeczne życzenia: długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy!

Galeria fotografii.

 

Gminny Dzień Strażaka 2022 - plakat

 

Na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2020 r. z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim 10 maja br. rozpoczęto realizację inwestycji polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu (tzw. „Tarnia”).

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 13 odgałęzieniami do granicy posesji na odcinku 252 mb oraz wybudowanie pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o długości 125 mb prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykonane 2 nitki wodociągu do nieruchomości jeszcze niezabudowanych.

Obecnie trwające roboty budowlane poprzedziło sporządzenie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości, dlatego też fizyczna realizacja przedsięwzięcia mogła nastąpić dopiero w tym roku.

Wartość całkowita wszystkich prac to blisko 420 tysięcy złotych, z czego 285 tysięcy złotych stanowi pozyskane przez Gminę Grodziec dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 – „Gospodarka wodno-ściekowa".

Planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec 2022 roku.

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 1

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 2

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 3

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 4

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 5

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 6

Rozpoczęto budowę kanalizacji przy ulicy Wiejskiej w Grodźcu! - zdjęcie 7