W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Grodziec, zwiększenie efektywności gminnego systemu ostrzegania i ochrony przeciwpożarowej, z dniem 13 maja b.r. na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej został zatrudniony aspirant Michał Perczyński.

DSC03140 male

   Tematyka ochrony ppoż. jest mu znana od wielu lat i towarzyszy mu w życiu codziennym i zawodowym. Od 2005 roku jest związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grodźcu. W 2012 roku ukończył kurs podstawowy strażaka ratownika i od tego momentu uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Grodziec oraz bierze aktywny udział w życiu jednostki. Wraz z innymi druhami upowszechnia wiedzę przeciwpożarową i zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród mieszkańców gminy. Czyni to głownie poprzez prowadzenie pokazów z ratownictwa drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będąc członkiem zarządu OSP Grodziec zapoznał się z opracowywaniem planów finansowych dla jednostek OSP oraz bierze czynny udział w pozyskiwaniu funduszy i dotacji na cele ochrony przeciwpożarowej.

   Pan Michał Perczyński ukończył Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Bezpieczeństwo Publiczne. Od września 2012 roku zawodowo związany z Państwową Strażą Pożarną w Koninie, w której rozpoczął naukę oraz służbę kandydacką w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Aktualnie jest etatowym pracownikiem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na stanowisku Dowódcy Zastępu. Dodatkowo na zmianie służbowej pełni też funkcję lidera z zakresu ratownictwa-technicznego oraz członka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z uprawnieniami w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Na bieżąco podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. Absolwent m.in. kursu z zakresu psychologicznych aspektów dowodzenia grupą.

   Panu Komendantowi serdecznie gratuluję objętego stanowiska oraz życzę wielu sukcesów zawodowych na tym polu. Wierzę, że dzięki nabytemu doświadczeniu i wsparciu ze strony samorządu lokalnego będzie to tylko kwestią czasu! Powodzenia!

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Gminny Dzień Strażaka połączony z wydarzeniem pn. „OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje” odbył się w gminie Grodziec 11 maja 2019 roku i miał bardzo uroczysty charakter. Druhowie ośmiu jednostek OSP działających na terenie gminy świętowali w sobotnie popołudnie dzień poświęcony św. Florianowi.

024 2019.05.11 Dzien Strazaka male

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii ks. kan. dr Władysława Piechotę . Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przez motocyklistów przejechały do miejscowości Wielołęka, gdzie przed remizą OSP odbyła się część oficjalna obchodów. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych gminy Grodziec, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu, przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Komendant Komisariatu Policji w Rychwale, przedstawiciele Nadleśnictwa Grodziec, zaproszeni goście, druhowie oraz mieszkańcy.

Po części oficjalnej wydarzenia w ramach zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje” realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczo- gaśniczego. Dla dzieci przygotowano także drobne upominki i poczęstunek. W akcję włączyła się również Komenda Miejska Policji w Koninie.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu oraz OSP Wielołęka.

 

Galeria fotografii.