W tym roku obchodziliśmy 105. rocznicę urodzin Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. W niedzielę, 19 czerwca  społeczność naszej gminy wspominała postać pochodzącego z Grodźca kapłana. Uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczęła msza święta celebrowana przez proboszcza parafii ks. Karola Zająca w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu. Homilię poświęconą wybitnemu grodziecczaninowi wygłosił ks. kanonik senior dr Władysław Piechota.

    Po mszy udano się w procesji pod obelisk Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego, przy którym złożono kwiaty i zapalono znicze.

    W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, ochotniczych straży pożarnych z Lipic, Grodźca, Jaroszewic Grodzieckich oraz mieszkańcy gminy.

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 1

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 2

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 3

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 4

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 5

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 6

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 7

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 8

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 9

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 10

 

Galeria fotografii.

 

Nasi rolnicy wśród najlepszych! - zdjęcie 1

 

    W niedzielę 5 czerwca 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi odbyła się Gala XXI edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spośród kandydatów zgłoszonych z terenu całego województwa kapituła konkursu wybrała 20 rolników, którzy otrzymali nominację do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 2021. Wśród nominowanych wyłoniono 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2021, statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową. Gospodarstwa biorące udział w konkursie reprezentowały różne kierunki produkcji m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), warzywnictwo, ogrodnictwo, drobiarstwo, przetwórstwo, a także produkcję kwiatów. Kapituła konkursu oceniała gospodarstwa pod kątem wysokiego poziomu produkcji rolniczej, stosowania nowoczesnych technologii, dbałości o środowisko naturalne, estetyki obejścia i dobrze zorganizowanej pracy.

    W tegorocznej edycji konkursu nominację do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 2021 otrzymali również Państwo Maria i Sebastian Staszak prowadzący gospodarstwo rolne
w miejscowości Biskupice w Gminie Grodziec. Gratulacje nominowanym złożyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Przewodniczący kapituły konkursu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie zabrakło także delegacji z naszej gminy na czele z Wójtem Gminy Grodziec Mariuszem Woźniakiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Grodziec Zenonem Olejniczakiem.

    Wszystkim nominowanym oraz laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nasi rolnicy wśród najlepszych! - zdjęcie 2

Nasi rolnicy wśród najlepszych! - zdjęcie 3

 

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęto 21 maja uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła w Królikowie przez proboszcza parafii ks. Grzegorza Groszkowskiego, ks. Tadeusza Bachorza oraz proboszcza parafii Grodziec ks. Karola Zająca. Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przy akompaniamencie orkiestry parafialnej z Królikowa przemaszerowały przez wieś Lądek na plac tamtejszej jednostki OSP, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Podczas wydarzenia dokonano uroczystego przekazania fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego druhom z OSP Lądek oraz ceremoniału wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

Gminny Dzień Strażaka 2022 - zdjęcie 1

Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. wielkopolskiego, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zbigniew Niciński, Błażej Kawala, Grzegorz Śmigielski i Krzysztof Mateja; srebrnym medalem druhowie: Piotr Klimkiewicz, Jan Kaczmarek, Błażej Marczak, Waldemar Sobański, Jacek Sobczak; brązowym medalem druhowie: Paweł Mimier, Dariusz Andrzejewski, Dariusz Gęsikiewicz, Marcin Piaseczny, Marek Cegielski, Mariusz Woźniak, Michał Kowalski, Michał Wojciechowski, Eryk Wstawski, Tomasz Kopczyński, Sebastian Staszak. Odznakę ,,strażak wzorowy” otrzymali druhowie: Paweł Olejniczak, Maciej Klimczak, Przemysław Klinowski, Mateusz Szczeblewski, Szymon Juszczak, Przemysław Małowski, Paweł Piętka, Cezary Małowski, Radosław Hyżak, Mateusz Urbaniak, Robert Bartosik, Jacek Andrzejewski, Dawid Wojciechowski, Grzegorz Koliński, Mateusz Dryjer, Jacek Staszak, Aleksandra Musialska, Dominik Sobczak, Zbigniew Bącler, Jacek Jarosz, Łukasz Baranowicz, Mariusz Jaskuła, Krzysztof Matuszak, Michał Perczyński, Sebastian Michalak, Łukasz Gęsikiewicz.

Gminny Dzień Strażaka 2022 - zdjęcie 2

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych woj. wielkopolskiego i gminy Grodziec, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP w Koninie, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu, Powiatu Konińskiego, zaproszeni goście. Po części oficjalnej wydarzenia w ramach zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec oraz OSP Lądek.

Gminny Dzień Strażaka 2022 - zdjęcie 3

 

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w KNTV24.