W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisała dwie umowy dotyczące realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 1 687 483, 00 zł.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec, ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami - etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza.
  2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu.

 

1

 

2

 

3

 

OZE

 

OZE – NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wójt Gminy Grodziec informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do instalacji solarnych i fotowoltaicznych, został przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie do 6 lipca 2017 r.

 

Aneks nr 1 do regulaminu.

 

 

    18 czerwca 2017 r. na boisku przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Grodziec. W zawodach wzięło udział 10 drużyn, w tym: 6 drużyn Seniorów, 3 drużyny MDP od 16 do 18 lat oraz 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza.
    Zawody strażackie zawsze gromadziły w naszej gminie tłumy publiczności. Tak było również w tym roku. Wysokiej frekwencji pomogła także piękna, słoneczna pogoda.
    Wysoka temperatura tego dnia nie odebrała jednak ducha walki druhom z naszych jednostek. Sportowa rywalizacja trwała do samego końca, wzbudzając tym samym ogromne emocje wśród publiczności. Już po kilku minutach zmagań było widać wyraźnie, że żadna z drużyn nie zamierza tanio oddać swojej skóry i że każda sekunda straty względem rywali będzie tak naprawdę na wagę złota. Tak też było. O końcowej klasyfikacji przesądziły sekundy.

009 Zawody Lipice 2017 maly
    Ostatecznie w grupie Seniorów z wynikiem łącznym 98,18 s. najlepszą drużyną pożarniczą okazała się Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku. Drugie miejsce ze stratą 5 s. do zwycięzcy zajęli druhowie z OSP z Grodźca. Trzecie miejsce przypadło strażakom z OSP w Lipicach. Kolejne miejsca zajęły jednostki z Królikowa i Biskupic. Ze względu na nieukończenie konkurencji w regulaminowym czasie została zdyskwalifikowana OSP w Wielołęce.
    Nieco inaczej potoczyły się losy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W kategorii 16-18 lat tym razem zwyciężyli strażacy z OSP Lipice, którzy o 2 s. wyprzedzili swoich kolegów z Grodźca. Trzecie miejsce zajęli druhowie z Biskupic.
    Puchar za pierwsze miejsce Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska wręczyła również drużynie żeńskiej z Lipic, która jako jedyna wzięła udział w zmaganiach. Dzięki temu też jednostka z Lipic w klasyfikacji końcowej uzyskała łącznie największą ilość punktów, co dało podstawę do wręczania druhom z Lipic nagrody głównej w wysokości 1500,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego.
    Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Koninie starszym kapitanem Robertem Solińskim na czele.
    Wspaniałe widowisko zakończyła wspólna „grochówka” w sali OSP Lipice oraz przygotowany specjalnie na tę okazję piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

 

Galeria fotografii.