OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie "Koło Kobiet" w Biskupicach
informuje,
że na terenie sołectwa Biskupice, gm. Grodziec

w terminie od 15 czerwca 2016r. do 30 września 2016r. realizowany
będzie projekt

BISKUPICKIE ŚPIEWANIE

Biskupickie spiewanie

 

 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GRODZIEC


    W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyła się w Grodźcu uroczysta Sesja Rady Gminy, podczas której  po raz drugi w tej kadencji radni dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

absolutorium1 male

    Za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.  Były kwiaty i życzenia. Gratulacje Pani Wójt przekazał Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak podkreślając, że  to jeden z najlepiej wykonanych planów budżetowych w ostatnich latach. Wyraził nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie tyle samo korzyści w roku 2016.

 

Bezpłatne badanie sluchu