ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GRODZIEC


    W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyła się w Grodźcu uroczysta Sesja Rady Gminy, podczas której  po raz drugi w tej kadencji radni dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

absolutorium1 male

    Za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.  Były kwiaty i życzenia. Gratulacje Pani Wójt przekazał Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak podkreślając, że  to jeden z najlepiej wykonanych planów budżetowych w ostatnich latach. Wyraził nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie tyle samo korzyści w roku 2016.

 

Bezpłatne badanie sluchu

 

logoPrezesKRUS

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci

 

     Za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

rysunek Prezesa malyCzytaj całość.