W dniu 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Rzgów odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa dotycząca Projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.


W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, umowę podpisał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak, Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska, Skarbnicy: Barbara Fabiszak i Aleksandra Musiałowska, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz, Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Roman Jakubowicz, pracownicy urzędów, a także media.


Za unijne pieniądze, przyznane przez Zarząd Województwa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gmin Rzgów i Grodziec. Projekt przewiduje wykonanie 554 instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych na potrzeby gospodarstw domowych, w tym na terenie Gminy Grodziec - 45 szt. kolektorów słonecznych oraz 176 szt. instalacji fotowoltaicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,16 zł. Dofinansowanie to kwota 6 024 525,45 zł (w tym Gmina Grodziec – 2 458 428,65 zł, Gmina Rzgów - 3 566 096,80 zł.).


Informujemy, że w związku z otrzymanym dofinansowaniem został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 25.06.2018 r.

 

WP 20180529 12 10 44 Pro male

WP 20180529 12 16 55 Pro male

WP 20180529 12 17 15 Pro male

 

logo

 

logo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
w powiecie konińskim

 

    Trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu pn. "Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Konińskim".

 

Do pobrania:

 

W poniedziałkowe przedpołudnie 23 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Starosty Konińskiego i Wójta Gminy Grodziec w Sali OSP w Biskupicach 23 kwietnia 2018 roku odbyło się szkolenie pn. ”Formalno-prawne aspekty funkcjonowania i finansowania organizacji wiejskich w tym Kół Gospodyń Wiejskich”.

Szkolenie poprowadziła Pani Aldona Jankowska – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Szkolenie skierowane było do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych i grup inicjatywnych działających w lokalnym środowisku wiejskim. Na wykładzie poruszono ważne kwestie zakładania, funkcjonowania, przekształcania i finansowania organizacji wiejskich. W szkoleniu wzięli udział członkowie lokalnych organizacji i stowarzyszeń, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

 

 Szkolenie Biskupice1 male    Szkolenie Biskupice2 male    Szkolenie Biskupice3 male    Szkolenie Biskupice4 male