Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Wydarzenie to jest ważne dla jubilatów i ich rodzin ale również dla całej gminnej społeczności.

1 male

Na spotkaniu okolicznościowym, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak wręczył Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Pogratulował Jubilatom tak długiego związku i podziękował za piękny przykład dla młodego pokolenia.

2 male

Były kwiaty, dyplomy i przemówienia a także tort weselny i symboliczna lampka szampana. Uczestnicy nie kryli wzruszenia i zadowolenia.

3 male

Złote Gody obchodzili Państwo: Zenobia i Kazimierz Ćwiekowie ze Starych Grądów, Danuta i Józef Dycowie z Łagiewnik, Halina i Marian Goździkowie z Tartaka, Wanda i Jan Grzesiakowie z Grodźca, Jadwiga i Józef Janczakowie z Grodźca, Lucyna i Stanisław Lewandowscy z Królikowa, Halina i Kazimierz Maciaszkowie z Królikowa Czwartego, Jadwiga i Kazimierz Paproccy z Królikowa, Leokadia i Jan Pęczkowie z Lądku, Ewa i Stanisław Stanisławscy z Czarnegobrodu, Kazimiera i Antoni Stasiakowie z Grodźca, Emilia i Czesław Woźniakowie z Białej, Marianna i Marian Wysoccy z Łagiewnik, Teresa i Józef Wysoccy z Białej.

4 male

Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzenia długich lat życia oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.

5 male

 

Galeria fotografii.

Film z wydarzenia.

 

   Na zaproszenie Wójta Gminy Grodziec Pana Mariusza Woźniaka oraz radnych Gminy Grodziec w dniu 4 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Grodziec gościliśmy Panią Karolinę Skitek – reprezentantkę Polski na XV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.

   Wyrażając uznanie dla osiągniętych sukcesów, uporu i determinacji w rozwoju talentu sportowego przedstawiciele władz samorządowych złożyli Pani Karolinie gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w karierze sportowej. Była to także doskonała okazja do poznania dalszych planów Naszej utalentowanej Mieszkanki.

1 male

   Na poczet wyjazdu na igrzyska do Abu Dhabi oraz realizacji kolejnych marzeń sportowych został wręczony Pani Karolinie specjalny voucher, ufundowany przez Radę Gminy Grodziec, Wójta Gminy Grodziec oraz pracowników: Urzędu Gminy Grodziec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu, Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, Przedszkola Samorządowego w Grodźcu, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu wraz z Samorządem Uczniowskim, Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach.

   Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.

 

    Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Grodziec pragnę złożyć serdecznie podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzę wszelkiej pomyślności, konstruktywnej i merytorycznej współpracy, a także odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

dzien soltysa