Ukoronowanie całorocznego trudu i pracy rolników z powiatu konińskiego odbyło się 18 sierpnia br. w Wierzbinku. Gminę Grodziec podczas dożynek reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Wielołęczanki".

1

Święto Plonów otworzył wielobarwny korowód – delegacje wieńcowe prowadzone przez orkiestrę i starostów dożynek przeszły do amfiteatru w Parku, gdzie odprawiono uroczystą mszę św. polową. Podczas wspólnej modlitwy oraz dziękczynienia za tegoroczne zbiory poświęcono wieńce i chleby dożynkowe.

Część oficjalna dożynek była okazją do podsumowań, złożenia podziękowań rolnikom, a także do wręczenia wyróżnień państwowych – odznak honorowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po tradycyjnym obrzędzie dożynkowym oraz poczęstowaniu chlebem przybyłych gości i mieszkańców Wierzbinka przedstawiono laureatów 17. Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”, a najlepszym gospodarzom wręczono statuetki Żniwiarza.

2

Podczas dożynek wyłoniono także zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja powołana przez organizatorów oceniała 22 wieńce. Wieniec reprezentujący naszą gminę wykonany przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Wielołęczanki" zdobył wysokie 4 miejsce.

 

Galeria fotografii.

 

    14 lipca 2019 r. na stadionie przy Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Grodziec. W zawodach wzięło udział 8 drużyn, w tym: 6 drużyn Seniorów oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze od 16 do 18 lat.
    Zawody strażackie zawsze gromadziły w naszej gminie tłumy publiczności. Tak było również w tym roku. Wysokiej frekwencji pomogła także piękna, słoneczna pogoda.

1 male

    Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Ostatecznie w grupie Seniorów z wynikiem łącznym 109,55 pkt. najlepszą drużyną pożarniczą okazała się Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku. Należy nadmienić, iż jest to czwarte z rzędu zwycięstwo druhów z Lądku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP Grodziec z wynikiem końcowym 120,87 pkt. Trzecie miejsce przypadło strażakom z OSP Biskupice. Kolejne miejsca zajęły jednostki: OSP Lipice drużyna 2, OSP Lipice drużyna 1, OSP Królików.

2

    W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w przedziale wiekowym 16-18 lat rywalizowały dwie drużyny: OSP Biskupice i OSP Królików. Po wyrównanej walce ostatecznie lepsi okazali się druhowie z OSP Biskupice.

3 male

    Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary z rąk Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druha Andrzeja Piaskowskiego.

4 male

    Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego. Wspaniałe widowisko zakończyła wspólna „grochówka” oraz przygotowany specjalnie na tę okazję piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

5 male

    Zadanie publiczne o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019” zostało zrealizowane przez OSP Królików dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec.

6 male

 

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w KNTV24.

 

   W dniu 7 lipca br. podczas konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

1 male

   Konkurs był przeprowadzony w II kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

2 male

   W kategorii I - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego - II miejsce wywalczyło sołectwo STARE GRĄDY gmina GRODZIEC. Za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” sołectwo otrzymało nagrodę w kwocie 3 300 zł.

3 male

   Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył laureatom i uczestnikom konkursu Pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

4 male

   Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5 male

   Gratuluję zwycięzcom i życzę kolejnych sukcesów!

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak