W sobotę, 24 września 2016 r.  miłośnicy jazdy rowerowej wzięli udział w rajdzie rowerowym „TOUR DE GRODZIEC”.
    Tegoroczny rajd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Mimo że wytyczony szlak rowerowy liczył aż 22 km, w  rajdzie wzięło udział ponad 100 uczestników.  

105 2016.09.24 TOUR DE GRODZIEC
    Pokonanie trasy po malowniczych i atrakcyjnych przyrodniczo  terenach gminy, biegnącej przez Wielołękę, Łagiewniki, Białą, Białą Kolonię, Królików, Lądek, Lipice i Grodziec, stanowiło nie lada wyzwanie, szczególnie dla dzieci i seniorów. Dlatego też,  w połowie trasy uczestnicy zostali ugoszczeni na dziedzińcu restauracji „Madera” w Królikowie, gdzie poczęstunek przygotowały panie z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Natomiast na mecie w Nadleśnictwie Grodziec na cyklistów czekał ciepły posiłek oraz zabawy i słodkości dla najmłodszych. Niespodziankę dla zgromadzonych w postaci tortu z rowerem przygotowały na tę okazję „Wielołęczanki”.

046 2016.09.24 TOUR DE GRODZIEC
    Dla uczestników rajdu przewidziano także liczne atrakcje pozakulinarne. Każdy przekraczający linię mety otrzymał pamiątkowy Certyfikat Ukończenia Rajdu z numerem, który pozwolił na wzięcie udziału w losowaniu  nagród.
Szczęśliwie wylosowane trzy osoby wygrały liczniki rowerowe ufundowane przez organizatora. Natomisat  nagrodę główną – rower, zasponsorowaną przez Pana Łukasza Bąka – właściciela firmy „Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk” wygrała mieszkanka z Królikowa Czwartego.

039 2016.09.24 TOUR DE GRODZIEC
Specjalnie na te okazję przygotowano quiz z nagrodami, podczas którego sprawdzono wiedzę uczestników na temat budowy roweru, kolarstwa oraz przepisów ruchu drogowego. Rajd zakończył się wspólną biesiadą przy muzyce i ognisku, która trwała do późnych godzin popołudniowych.
    Organizatorem rajdu był Wójt Gminy Grodziec, przy współudziale Starosty Konińskiego i Nadleśnictwa Grodziec.


Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji rajdu TOUR DE GRODZIEC : Panu Łukaszowi Bąkowi „Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk”, Kołu „Wielołęczanki”, Klubowi Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, firmie rodzinnej Państwa Urbaniaków z Królikowa – właścicielom restauracji „Madera”, Pani Jadwidze Kotwas, Pani Barbarze Orkowskiej – sprawującej opiekę medyczną, WORD Konin,  pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, pracownikom Zespołu Szkół w Grodźcu, funkcjonariuszom Policji z Rychwała.

 

Galeria fotografii.

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w pełni bezpłatnym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pn. "Podnieś swoje cyfrowe kompetencje- to takie proste!". W ramach projektu realizowane będą kursy z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office.

plakat maly

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • do wyboru ECDL BASE- kurs dla osób z podstawowymi kompetencjami komputerowymi lub EPP e-Obywatel (e-Citizen)- dla osób z minimalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera,
  • 60 godzin profesjonalnych zajęć dydaktycznych
  • laptop podczas zajęć do samodzielnej nauki
  • materiały dydaktyczne
  • poczęstunek

Po zakończonym kursie każdy z uczestników przystąpi do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzyma certyfikat ECDL powszechnie uznawany w Europie i na świecie, potwierdzający posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Na kursy zapraszamy wszystkie osoby w wieku 25-74 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. wielkopolskiego.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić i odesłać załączone dokumenty rekrutacyjne. Można je najpierw wysłać zeskanowane mailem.


Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie!

Plakat maly

    Od dnia 01.09.2016 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestniczek do udziału w projekcie „Własny biznes szansą dla kobiet” nr RPWP.06.03.01-30-0173/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
    Projekt ten obejmuje wsparciem kobiety zamieszkałe między innymi na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin. Wsparcie skierowane jest do kobiet, które chcą założyć swoją indywidualną działalność gospodarczą. Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,mieć min. 30 lat, oraz nie mogły w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu prowadzić działalności gospodarczej.
    W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu rozpoczynania działalności, specjalistyczne doradztwo zawodowe, spotkania networkingowe oraz doradztwo podczas pisania biznesplanu. 36 uczestniczek projektu otrzyma jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23820,00 zł oraz 6-cio miesięczne wsparcie pomostowe. Dla uczestniczek projektu, które otrzymają dotacje przewidziane jest również wsparcie doradcze podczas prowadzenia działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny.
    W związku z realizacją projektu na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin prosimy o udostępnienie informacji o prowadzonym przez naszą Spółkę naborze uczestniczek do projektu. W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny. Udział w projekcie stanowi dużą szansę rozwoju i poprawy sytuacji kobiet bezrobotnym i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin.
    Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.szansadlakobiet.pl/ lub pod numerem telefonu 883 662 887.