6 marca w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Grodźcu odbyło się spotkanie autorskie Doroty Grzechowiak z gimnazjalistami. Pisarka opowiedziała uczniom o swojej pracy pisarskiej, o długim procesie powstawania książki - od napisania po wydruk. Zwróciła uwagę na książkę Młodzieńcze pasje, która pomaga czytelnikowi zrozumieć i rozwijać własne pasje. Autorka przekonywała młodzież, że pasje są świetnym i mądrym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Gimnazjaliści zadawali przemyślane i ciekawe pytania. Padło też pytanie o pierwszą miłość autorki. Ponieważ pisarka jest miłośniczką muzyki - szczególnie akordeonowej, uczeń klasy III A szkoły podstawowej Maks Kondrak uświetnił spotkanie koncertem akordeonowym. Pisarka spotkała się także z uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Im również opowiedziała dużo ciekawostek o pracy pisarskiej. Spotkanie z Dorotą Grzechowiak zwieńczyło obchody Międzynarodowego Dnia Pisarzy /3 marca/, w które biblioteka szkolna włączyła pod hasłem Poznajmy twórczość rodzimych pisarzy. Pod tym samym hasłem została przygotowana wystawa, która wyeksponowała dorobek literacki rodzimych pisarzy: Cezarego Abramowicza z Białobłót, księdza Władysława Piechoty z Grodźca oraz Doroty Grzechowiak z Konina. Wystawa trwa do 10 marca, na którą serdecznie zapraszamy.

005 2017.03.06 spotkanie autorskie


CZYTAJMY TWÓRCZOŚĆ RODZIMYCH PISARZY!!!

 

Galeria fotografii.

 

 

    W dniu 02 marca 2017 roku o godz. 13.00 odbyła się uroczystość upamiętnienia getta żydowskiego w Grodźcu i męczeństwa Żydów powiatu konińskiego.

010 2017.03.02
    Inicjatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu”.
    Uroczystość rozpoczęła się w hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu powitaniem gości przez Wójta Gminy Grodziec Panią Annę Andrzejewską, która w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie i ważność tego historycznego wydarzenia.

008 2017.03.02
    Z tej okazji zaproszeni goście oraz młodzież szkolna mieli okazję wysłuchać wykładu Pani Małgorzaty Bogaczyk z Zakładu etyki instytutu filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przybliżyła historię grodzieckiego getta.

013 2017.03.02
    Szczególnym gościem uroczystości był naczelny rabin Polski Michael Schudrich, który podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wielkie znaczenie ludzkiej pamięci o drugim człowieku.

030 2017.03.02
    Najważniejszą częścią uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczne losy ludności żydowskiej z terenu gminy Grodziec, która podczas II wojny światowej doświadczyła okrucieństwa z rąk niemieckiego okupanta. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa za dusze ofiar.

 

Galeria fotografii.

 

    W poniedziałek, 27 lutego 2017 roku w restauracji „Madera” w Królikowie odbyło się zorganizowane przez Wójta Gminy Grodziec spotkanie dla przedsiębiorców, a po nim spotkanie pod hasłem: „Razem dla Gminy” podsumowujące działalność podmiotów zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy Grodziec w latach 2015-2016.

1 maly

    W pierwszej części zaproszeni przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Urzędu Skarbowego w Koninie oraz Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście przekazali przybyłym osobom prowadzącym działalność gospodarczą rzetelne informacje o zmianach w prawie podatkowym, dotacjach oraz innych formach wsparcia dla przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyło 40 przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy.

2 maly

    Poniedziałkowe popołudnie stało się również okazją do podsumowań dotychczasowej działalności samorządu gminnego oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój i promocję gminy Grodziec. Z tej okazji dla zaproszonych gości – radnych, sołtysów, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rychwale, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy Grodziec – przygotowano prezentację multimedialną poświęconą efektom ponad dwuletniej współpracy. Prelekcję wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, a jej podsumowania dokonał gospodarz gminy Grodziec i zarazem organizator spotkania – Wójt Gminy Anna Andrzejewska.

3 maly

    W trakcie prezentacji przedstawiono najważniejsze zadania zrealizowane przez samorząd w ciągu ostatnich dwóch lat oraz przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z innymi podmiotami zaangażowanymi w pracę na rzecz gminy. Przypominano o oddaniu do użytku pierwszej w gminie oczyszczalni ścieków, przebudowie dróg w Starych Grądach, Grodźcu i Biskupicach, przebudowie mostu w miejscowości Borowiec, zakupie pierwszego w historii gminy nowego samochodu strażackiego, rozbudowie parku maszynowego, działalności i osiągnięciach stowarzyszeń z terenu gminy Grodziec i innych.

4 maly

    Spotkanie uświetnił występ Pani Katarzyny Zawady. Młoda artystka zaprezentowała własną interpretację przebojów Anny German.

5 maly

    Wieczór zakończono rozmowami o dalszych losach naszej gminy i jej perspektywach rozwoju.

Galeria fotografii.