ADOPTUJ PSA       APEL DO WLASCICIELI
     
GDY ZAGINIE PIES   GDY ZNAJDE BEZDOMNEGO PSA
     
PSY RASY AGRESYWNEJ    

 

    „30 lat czekaliśmy na tę drogę. W końcu się udało!” – mówią zgodnie mieszkańcy sołectw Bystrzyca i Czarnybród, którzy w zeszły piątek wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej inwestycji. A wszystko to dzięki Powiatowi Konińskiemu oraz zawartemu porozumieniu z Gminą Grodziec o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 450 000,00 zł.

001 2017.07 Bystrzyca Czarnybrod
     Rozmowy na temat realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4313 Bystrzyca-Czarnybród Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska i Starosta Koniński Stanisław Bielik podjęli już rok temu. Negocjacje nie należały do najłatwiejszych, ale mając w pamięci doskonałą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Koninie przy przebudowie drogi na ul. Wiejskiej w Grodźcu oraz drogi w kierunku Starej Ciświcy wszystko wskazywało na to, że i w tym przypadku samorządowcy prędzej czy później dojdą do porozumienia. I tak też się stało.
     Przebudowa 2,6 km odcinka drogi łączącego Bystrzycę i Czarnybród wyniosła ogółem 1.280.230,83 zł. W aspekcie społecznym okazała się być wszak inwestycją bezcenną. Świadczą o tym frekwencja, radość i wdzięczność mieszkańców obu sołectw okazana wszystkim „budowniczym” podczas uroczystego otwarcia nowej drogi.

 

Galeria fotografii.

 

 

    W sobotę, 8 lipca 2017 roku odbyła się w Królikowie uroczystość z okazji 100-lecia istnienia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji strażaków odprawiona przez proboszcza tamtejszej parafii – ks. Grzegorza Groszkowskiego oraz wieloletniego wspomożyciela jednostki z Królikowa – ks. Mirosława Skowrońskiego. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy zebrani udali się na plac przy OSP w Królikowie, na którym miała miejsce dalsza część uroczystości.

001 100 Lecie OSP Krolikow
     Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu hymnu państwowego, wzniesieniu flagi na maszt i złożeniu meldunku przez Naczelnika tamtejszej jednostki – druha Jana Kaczmarka, powitania wszystkich zebranych dokonał jej Prezes – dh Gabriel Rybicki. W swoim przemówieniu przypomniał m.in. o historii jednostki i dokonaniach strażaków z Królikowa oraz podkreślił wartość idei służby strażackiej. Następnie głos zabrali koledzy strażacy z jednostek sąsiednich oraz zaproszeni goście. Na ręce Prezesa OSP w Królikowie złożono szereg życzeń i upominków, w tym największy – figurę z wizerunkiem św. Floriana – patrona strażaków, ufundowany przez Wójta Gminy Grodziec Annę Andrzejewską.
     Niespodzianki przygotowali też inni. Dla strażaków i zebranej publiczności wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. Niezapomniany koncert dała też Orkiestra Dęta Parafii Królików z kapelmistrzem Piotrem Bartosikiem na czele. Orkiestrze wtórował wyśmienity jak zawsze solista Sebastian Michalak.

018 100 Lecie OSP Krolikow
     Uroczyste obchody 100-lecia powstania straży w Królikowie były okazją do odkrycia na nowo historii jednostki i przypomnienia jej największych zasług. Wszyscy chcący na trwale wpisać się w jej historię mogli złożyć pamiątkowy wpis w Kronice OSP Królików. W ten sposób też oddano hołd wszystkich poległym druhom, którzy zawsze wierni strażackiemu hasłu Bogu na chwałę, ludziom na ratunek wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy.
     Obchody jubileuszu zakończyła wspólna zabawa taneczna. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i oczywiście grochówki.
     Uroczystość prowadzili: druh Robert Rybicki i druhna Paulina Sobańska z OSP w Królikowie. W uroczystości uczestniczyły delegacje z jednostek OSP z terenu gminy Grodziec i gmin ościennych oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, Zarządu Gminnego OSP oraz Komendy Miejskiej PSP w Koninie. Swoją obecnością zaszczycili także mieszkańcy Królikowa oraz prywatni sponsorzy.

 

Galeria fotografii.