Kamera - logoStarostwo Powiatowe w Koninie, Miasto Konin, Gmina Grodziec oraz Nadleśnictwo Grodziec zapraszają do udziału w konkursie dotyczącym prawidłowej selekcji, zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych.
 
Konkurs, polegający  na wykonaniu filmiku pn.: „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”, skierowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich powiatu konińskiego oraz miasta Konin.
 
Tegorocznym zadaniem jest nakręcenie krótkiego filmiku, dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami, które pochodzą z gospodarstw domowych. Uczniowie w niewielkich grupach, będą mieli możliwość wypowiedzenia się i przekazania własnego spojrzenia na problem coraz większej ilości odpadów generowanych w naszych domach.
 
Ze względów organizacyjnych kartę zgłoszeniową udziału w ww. konkursie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. tylko i wyłącznie w formie papierowej przesyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Koninie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
z dopiskiem: EKOKAMERA
           
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń w Konkursie konieczna do jego przeprowadzenia wynosi 10 z kategorii szkół podstawowych i 5 z kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie pod numerem: 63 24 03 239.
 
Niezbędne dokumenty oraz regulamin konkursu poniżej

 „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja” – konkurs ekologiczny - plakat

 

8 listopada 2022 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się debata społeczna pod nazwą „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior”.

Debata poświęcona była tematowi bezpieczeństwa osób starszych, przestępstw pojawiających się na naszym terenie oraz ich skali. Z danych policji wynika bowiem, że osoby powyżej 65. roku życia w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz oszustwa na terenie powiatu konińskiego utraciły w okresie od stycznia do listopada br. kwotę 1 144 544 zł.

Celem spotkania zorganizowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Koninie i Wójta Gminy Grodziec było uświadomienie skali problemu oraz wskazanie zachowań, które mogą przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa osób starszych.

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 1

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 2

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 3

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 4

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 5

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 6

 

 Michał Kwilecki – potomek rodu Kwileckich w grodzieckiej bibliotece! - zdjęcie 1

W piątek, 4 listopada 2022 roku grodziecka książnica miała przyjemność gościć Pana Michała Kwileckiego – potomka rodu Kwileckich, wnuka zamordowanego w Charkowie, Mieczysława Kwileckiego. Stało się to niezwykłą okazją do zgłębienia wiedzy o dziejach rodziny Kwileckich, którzy odgrywają ważną rolę w lokalnej historii naszej „małej ojczyzny”. Dowodem tego są pełne ciepła, sympatii i wzruszenia wspomnienia mieszkańców o dawnych właścicielach grodzieckiego majątku.

 Michał Kwilecki – potomek rodu Kwileckich w grodzieckiej bibliotece! - zdjęcie 2

Podczas spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Mój region – moja historia. Dzieje rodu Kwileckich”. Laureaci i wyróżnieni w konkursie z rąk wójta gminy Mariusza Woźniaka oraz Michała Kwileckiego odebrali dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy!

 Michał Kwilecki – potomek rodu Kwileckich w grodzieckiej bibliotece! - zdjęcie 3

 Michał Kwilecki – potomek rodu Kwileckich w grodzieckiej bibliotece! - zdjęcie 4

 

 Michał Kwilecki – potomek rodu Kwileckich w grodzieckiej bibliotece! - zdjęcie 5

 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, zaproszeni goście oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Grodziec.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Grodziec i Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

 

logo - dofinansowanie

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

 

Galeria fotografii.