Dobry człowiek, wybitny kapłan, mąż stanu, wychowawca

 

131 Arcybiskup 2017 06 11 maly

    W tym roku przypada stulecie urodzin ks. abpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski. Mija też 20 lat od jego śmierci. Te okrągłe rocznice stały się przyczyną parafialno-gminnych uroczystości upamiętniających postać tego wybitnego kapłana, które odbyły się 11 czerwca w Grodźcu – jego rodzinnej parafii. Ich inicjatorem i pomysłodawcą był ks. kan. Władysław Piechota, proboszcz parafii. Obchody współorganizowali wójt gminy Grodziec Anna Andrzejewska i ks. Władysław Piechota. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP oraz mieszkańcy gminy i parafii.

041 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Uroczystą mszę świętą w kościele pw. św. Wojciecha sprawował ordynariusz włocławskiej ks. biskup Wiesław Mering. Homilię wygłosił sekretarz generalny Episkopatu Polski biskup Artur Miziński, który podkreślił zasługi arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, wskazując przy tym jego wyjątkową skromność i szlachetność.

039 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Po mszy poświecono tablicę upamiętniającą Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ufundowaną przez parafian, a ustawioną tuż obok pomnika Jana Pawła II. Z tymi wybitnymi polskimi kapłanami był związany w służbie Kościołowi Bronisław Dąbrowski. Następnie złożono kwiaty pod obeliskiem ks. abpa B. Dąbrowskiego, znajdującym się na placu jego imienia.

061 Arcybiskup 2017 06 11 maly

Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie miejscowej orkiestry przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół w Grodźcu. Na skrzypcach zagrała Julita Murawicz. Wiele wzruszeń dostarczyły wspomnienia osób związanych z ks. Arcybiskupem, którzy zgodnie podkreślali, że był po prostu dobrym człowiekiem. Wójt Gminy Anna Andrzejewska przypomniała, że obchody ku czci ks. arcybiskupa mają swoją tradycję już od 1998 r., kiedy to po raz pierwszy zorganizowano uroczystości upamiętniające wielkiego grodziecczanina.

068 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Goście mogli także obejrzeć pamiątki po ks. abp. B. Dąbrowskim.

116 Arcybiskup 2017 06 11 maly
    Uroczystości trwały długo, ale – jak powiedział ks. kan. Władysław Piechota – cóż znaczy kilka godzin wobec stulecia urodzin Bronisława Dąbrowskiego.
    Koordynatorem parafialno-gminnych uroczystości była Pani Anna Dobropolska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu.

130 Arcybiskup 2017 06 11

Witacz upamiętniający 100-lecie urodzin i 20. rocznicę
śmierci Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego postawiono

przy istniejącym obelisku.

Galeria fotografii.

 

 

    Piątek, 9 czerwca 2017 r. z pewnością na długo zapadnie w pamięci mieszkańców sołectwa Junno. Tego dnia bowiem miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi w tym miejscu. Uroczystość rozpoczął uroczysty korowód, w którym uczestniczyli mieszkańcy Junna i przedstawiciele władz samorządowych z Wójt Gminy Grodziec Anną Andrzejewską na czele. Uroczysty przejazd wśród przyozdobionych na tę okoliczność domostw zwieńczyło poświęcenie drogi przez ks. kanonika dr. Władysława Piechotę – Proboszcza Parafii Grodziec oraz okolicznościowe przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie wszyscy budowniczy drogi wraz z najstarszą mieszkanką sołectwa Panią Salomeą („Krysią”) Sobczak.

083 Droga Junno 2017 06 09
    Na tym jednak nie zakończono świętowania. Dzięki inicjatywie radnej Iwony Popieluch oraz pracy i zaangażowaniu mieszkańców sołectwa na czele z sołtysem Łukaszem Szpitalnym wydarzenie to przerodziło się w biesiadę z licznymi atrakcjami. Na wszystkich uczestników czekał zarówno specjalnie przygotowany na tę okazję tort z wizerunkiem nowej inwestycji, jak i syto zastawiony stół z pysznymi potrawami lokalnymi. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców Junna wystąpiła kapela „Jaśki” oraz uwielbiany przez wszystkich Chór Męski z Grodźca pod kierunkiem Krzysztofa Kaniewskiego.

 

Galeria fotografii.

 

 

    W niedzielę, 4 czerwca Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska oraz sołtys sołectwa Stara Ciświca Małgorzata Bachorowicz zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy Gminny Dzień Dziecka. Uroczystość miała miejsce w Magicznym Miejscu „Pod Lipą” w Starej Ciświcy.
    W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy gminy Grodziec, Starosta Koniński Pan Stanisław Bielik, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec Pan Waldemar Cierniak oraz zaproszeni goście.

006 Dzien Dziecka 2017 06 04
    Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji najmłodszych, celebrowana przez ks. Jana Andrzejczaka z Parafii Królików. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego placu zabaw.
    W montażu słowno-tanecznym wystąpiły dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach. Swój występ dał też Chór Męski z Grodźca, Klub Seniorów „Ale babki Grodzieszczanki” oraz gościnnie Kinga Wysocka.
    W programie dla dzieci przewidziano m.in. dmuchańce, zabawy i konkursy z nagrodami czy przejazd bryczką. Duża popularnością wśród najmłodszych cieszył się kącik myśliwski Koła Łowieckiego „Ryś”. Często maluchy odwiedzały także namiot Nadleśnictwa Grodziec, w którym mogły z bliska poznać świat leśnych zwierząt. Imprezę zakończyła wspólna zabawa.

 

Galeria fotografii.