„30 lat czekaliśmy na tę drogę. W końcu się udało!” – mówią zgodnie mieszkańcy sołectw Bystrzyca i Czarnybród, którzy w zeszły piątek wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej inwestycji. A wszystko to dzięki Powiatowi Konińskiemu oraz zawartemu porozumieniu z Gminą Grodziec o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 450 000,00 zł.

001 2017.07 Bystrzyca Czarnybrod
     Rozmowy na temat realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4313 Bystrzyca-Czarnybród Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska i Starosta Koniński Stanisław Bielik podjęli już rok temu. Negocjacje nie należały do najłatwiejszych, ale mając w pamięci doskonałą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Koninie przy przebudowie drogi na ul. Wiejskiej w Grodźcu oraz drogi w kierunku Starej Ciświcy wszystko wskazywało na to, że i w tym przypadku samorządowcy prędzej czy później dojdą do porozumienia. I tak też się stało.
     Przebudowa 2,6 km odcinka drogi łączącego Bystrzycę i Czarnybród wyniosła ogółem 1.280.230,83 zł. W aspekcie społecznym okazała się być wszak inwestycją bezcenną. Świadczą o tym frekwencja, radość i wdzięczność mieszkańców obu sołectw okazana wszystkim „budowniczym” podczas uroczystego otwarcia nowej drogi.

 

Galeria fotografii.

 

 

    W sobotę, 8 lipca 2017 roku odbyła się w Królikowie uroczystość z okazji 100-lecia istnienia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji strażaków odprawiona przez proboszcza tamtejszej parafii – ks. Grzegorza Groszkowskiego oraz wieloletniego wspomożyciela jednostki z Królikowa – ks. Mirosława Skowrońskiego. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy zebrani udali się na plac przy OSP w Królikowie, na którym miała miejsce dalsza część uroczystości.

001 100 Lecie OSP Krolikow
     Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu hymnu państwowego, wzniesieniu flagi na maszt i złożeniu meldunku przez Naczelnika tamtejszej jednostki – druha Jana Kaczmarka, powitania wszystkich zebranych dokonał jej Prezes – dh Gabriel Rybicki. W swoim przemówieniu przypomniał m.in. o historii jednostki i dokonaniach strażaków z Królikowa oraz podkreślił wartość idei służby strażackiej. Następnie głos zabrali koledzy strażacy z jednostek sąsiednich oraz zaproszeni goście. Na ręce Prezesa OSP w Królikowie złożono szereg życzeń i upominków, w tym największy – figurę z wizerunkiem św. Floriana – patrona strażaków, ufundowany przez Wójta Gminy Grodziec Annę Andrzejewską.
     Niespodzianki przygotowali też inni. Dla strażaków i zebranej publiczności wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. Niezapomniany koncert dała też Orkiestra Dęta Parafii Królików z kapelmistrzem Piotrem Bartosikiem na czele. Orkiestrze wtórował wyśmienity jak zawsze solista Sebastian Michalak.

018 100 Lecie OSP Krolikow
     Uroczyste obchody 100-lecia powstania straży w Królikowie były okazją do odkrycia na nowo historii jednostki i przypomnienia jej największych zasług. Wszyscy chcący na trwale wpisać się w jej historię mogli złożyć pamiątkowy wpis w Kronice OSP Królików. W ten sposób też oddano hołd wszystkich poległym druhom, którzy zawsze wierni strażackiemu hasłu Bogu na chwałę, ludziom na ratunek wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy.
     Obchody jubileuszu zakończyła wspólna zabawa taneczna. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i oczywiście grochówki.
     Uroczystość prowadzili: druh Robert Rybicki i druhna Paulina Sobańska z OSP w Królikowie. W uroczystości uczestniczyły delegacje z jednostek OSP z terenu gminy Grodziec i gmin ościennych oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, Zarządu Gminnego OSP oraz Komendy Miejskiej PSP w Koninie. Swoją obecnością zaszczycili także mieszkańcy Królikowa oraz prywatni sponsorzy.

 

Galeria fotografii.

 

 

    Dochody budżetu wykonane w 101%, inwestycji też nie brakowało. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec pozytywnie oceniły finanse gminy Grodziec w 2016 roku. Stąd też po raz kolejny radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej.

absolutorium male
    W piątek, 30 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Grodziec, podczas której po raz trzeci w tej kadencji radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radnych w ciągu roku.
    W opinii Rady Gminy Grodziec, plan finansowy został wykonany dobrze i zgodnie z prawem. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę. Były kwiaty, życzenia i gratulacje.
    Przypomnijmy, że miniony rok był bogaty w wiele inicjatyw, przedsięwzięć i inwestycji. Udało się m.in. pozyskać środki zewnętrzne i zakupić nowy samochód bojowy dla OSP Grodziec, dokonać całkowitej przebudowy drogi w Starych Grądach (etap II), rozbudować park maszynowy o nowe maszyny i urządzenia (koparkoładowarkę, rębak, równiarkę ciągnikową, kosiarkę bijakową), dokonać częściowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodziec. Dzięki wyodrębnieniu z budżetu gminy Funduszu sołeckiego stała się możliwa również realizacja wielu innych zadań. Wsłuchując się w głos mieszkańców udało się polepszyć stan dróg lokalnych, doposażyć sale OSP (Królików, Lipice, Lądek), rozpocząć budowę placów zabaw (Biała Kolonia, Grodziec, Wielołęka, Stara Ciświca). W ramach Funduszu udało się również zakupić nowe gabloty informacyjne oraz tablice kierunkowe z nazwami ulic (Grodziec, Janów, Junno). Dzięki możliwości łączenia budżetów sołeckich i współpracy niektórych sołectw był możliwy także zakup nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Biała.
    - Gratuluję uzyskanego absolutorium. Chcę podkreślić, że to kolejny, tak dobrze wykonany budżet w tej kadencji. Dzisiejsza jednomyślność radnych w tej kwestii dała temu potwierdzenie. Życzę Pani Wójt, aby ta dobra passa trwała jak najdłużej – podsumował w swoim przemówieniu Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Woźniak. Do życzeń przyłączyli się radni, urzędnicy, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Grodziec oraz sołtysi. Wszyscy złożyli wyrazy uznania dla doświadczenia, umiejętności, wysiłku oraz zaangażowania Pani Wójt na rzecz Gminy Grodziec. W przygotowanych specjalnie na tę okazję listach gratulacyjnych mogliśmy przeczytać m.in., iż na kanwie dotychczasowych efektów pracy oraz współpracy wierzą, że osiągnięcie kolejnych sukcesów przez Annę Andrzejewską na stanowisku Wójta Gminy Grodziec jest tylko kwestią czasu.
    - Od początku mojej kadencji realizujemy wiele planów, niektórzy mówią, że aż za dużo. Z tego jednak, co słyszę mieszkańcy są zadowoleni, że robimy inwestycje w takich miejscach, w których od dawna były oczekiwane. Bardzo się cieszę, że absolutorium było jednogłośne. Tym bardziej, że moje absolutorium to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim pani skarbnik, pracowników urzędu, sołtysów, ale też radnych, bo to oni decydują o inwestycjach na terenie gminy – mówiła wójt, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania budżetu za 2016 rok. – To motor do dalszych działań, by dobrze wykonywać dalszą pracę, by mieć pomysły, by dalej walczyć o gminę Grodziec – dodała.
    Następnie przewodniczący rady gminy przystąpił do realizacji kolejnych punktów obrad. W dalszej części Sesji radni zdecydowali m.in. o przystąpieniu Gminy Grodziec do Projektu „Instalacje Systemów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gmin Rzgów i Grodziec” oraz o przebudowie dróg w miejscowościach: Królików i Janów.