zyczenia grodziec

 

 

    W dniach 7-9 grudnia b.r. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała dla uczniów w terenu gminy Grodziec specjalny cykl spotkań pn. „Zanim spróbujesz…”.
Celem spotkań było podniesienie wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec poziomu wiedzy i świadomości o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w domu i szkole. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 dzieci.
    Podczas wykładów i pogadanek dzieci dowiedziały się o szkodliwości stosowania używek i negatywnych skutkach agresji, zarówno dla siebie, jak i otoczenia. Ważnym punktem spotkań była również profilaktyka zjawisk ryzykownych oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań.

021 2016.12.07 zanim sprobujesz maly
    Efektem uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności była aktywność uczniów na spotkaniach oraz wykonane prace rysunkowe, odzwierciedlające ich stosunek do „Wrogów małego człowieka”.
    Spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy biorący udział w warsztatach otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.

 

Spotkanie zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sfinansowanie ze środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.

 

Galeria fotografii.

 

Magiczna chata 2016 s

Do pobrania.