W dniach 4-9 lipca w Społecznej Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Lipicach odbyły się półkolonie dla dzieci z okręgu gminy Grodziec. W ramach półkolonii  zorganizowano dla dzieci wyjazdy na basen, do wioski indiańskiej jak i również do kina Helios w Koninie.

014 2016.07 Polkolonie Lipice maly

W ostatnim dniu urządzono piknik w SSP w Lipicach z licznymi atrakcjami dla dzieci, rozgrywki sportowe, kiełbaski z grilla, wata cukrowa. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał miły upominek. Kierownikiem półkolonii był p.Andrzej Wysocki natomiast opiekę podczas półkolonii zapewnili p. Katarzyna Woźniak, p. Robert Rybicki, p. Waldemar Kurzawa.


Półkolonie były sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Grodziec.

Galeria fotografii.

 

 

   18 października br. w  Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców - potencjalnych beneficjentów PROW.

Grodziec szkolenie 18.10 1 maly

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy oraz osoby pragnące założyć działalność gospodarczą zainteresowane pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". Podczas spotkania omówione zostały założenia Programu, zasady przyznawania pomocy, biznesplan oraz załączniki niezbędne przy składaniu wniosku. Spotkanie przeprowadzili pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”: Pani Iwona Bańdosz oraz Pani Anna Lendzioszek.

Grodziec szkolenie 18.10 2 maly

Galeria fotografii.

 

 

    W terminie od 16 do 26 sierpnia  2016 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach odbyły się półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Grodziec, finansowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

004 2016.08 Polkolonie KRUS small

W ramach programu dzieci miały zapewnione rozrywki w postaci wycieczek do Aquaparku w Kaliszu, zwiedzały zamek w Gołuchowie czy pokonywały park linowy w Kleczewie, miały również bogaty program zajęć sportowo- rekreacyjnych zorganizowany na terenie placówki (mistrz dwóch kółek, dzień indiański, wybory mis i mistera półkolonii)

Gleria fotografii.